Cases

Nederland-
Schoon

Het was een druk jaar voor NederlandSchoon: in mei organiseerde exPRtease de uitreiking van de wisselbokaal voor het schoonste strand. De ter gelegenheid hiervan georganiseerde wedstrijd zandkastelen bouwen leverde veel mooie persfoto’s op. In december was het tijd voor de volgende prijs. In Arnhem reikte Rob Geus de prijs voor het schoonste winkelcentrum uit. De top 5 van schoonste winkelcentra haalde talloze regionale en landelijke media. Kort daarop sloot minister Plasterk het jaar in De Haag af met de uitreiking van de Gouden Sneeuwbal, de prijs voor het initiatief dat het meeste bijdraagt aan een schonere leefomgeving.